icon_branding_small_v2

Uitleg en voorbeelden

Wat supertof dat je het #samensuccesvol spel aan het spelen bent! We hopen dat je al tot een paar sterke nieuwe inzichten bent gekomen. Hieronder vind je per vraag een voorbeeld en de uitleg waarom we deze vraag stellen.

bekijk de toelichting
Branding: de sleutel naar een succesvol merk

Vraag 1: Wat is de ultieme ambitie of droom van jullie bedrijf?

Uitleg
De ultieme ambitie of droom van een bedrijf kan dienen als een kompas dat de richting en besluitvorming beïnvloedt. Het geeft aan waar het bedrijf naartoe streeft en wat het uiteindelijk hoopt te bereiken. Door deze vraag te stellen, krijgen we inzicht in de langetermijnvisie van het bedrijf en begrijpen we beter welke doelen en waarden het drijven.

Voorbeeld
Een bedrijf kan de ambitie hebben om marktleider te worden in zijn branche, een specifiek aantal klanten wereldwijd te bedienen, innovatieve oplossingen te ontwikkelen die de industrie veranderen, of een positieve impact hebben op de maatschappij. Het kennen van jullie ambitie helpt niet alleen om de strategische koers van het bedrijf te begrijpen, maar ook om te beoordelen hoe goed de huidige activiteiten en doelen bijdragen aan het verwezenlijken van deze grotere visie.

Vraag 2: Wat zijn jullie bedrijfsdoelstellingen op de korte- en langetermijn?

Uitleg
Kortetermijn- en langetermijndoelstellingen fungeren als belangrijke richtlijnen voor het bedrijf. Ze helpen bij het stellen van prioriteiten, het nemen van beslissingen en het meten van succes. Door deze vraag te stellen, krijgen we inzicht in de plannen van het bedrijf en kunnen we beoordelen of de doelstellingen realistisch en haalbaar zijn.

Voorbeeld
Kortetermijndoelen kunnen betrekking hebben op zaken als:

 1. Het vergroten van de maandelijkse omzet;
 2. Het lanceren van een nieuwe productlijn;
 3. Het verbeteren van de klanttevredenheid.

Langetermijndoelen kunnen zich richten op:

 1. Het bereiken van een bepaald marktaandeel;
 2. Het uitbreiden naar nieuwe internationale markten;
 3. Het ontwikkelen van innovatieve technologieën.

Het begrijpen van jullie doelstellingen helpt niet alleen om de strategische koers van het bedrijf te begrijpen, maar ook om te evalueren of de huidige activiteiten en investeringen in lijn zijn met deze doelen.

Vraag 3: Welke unieke aspecten (usp’s) onderscheiden jullie bedrijf van de concurrentie?

Uitleg
In een competitieve markt is het cruciaal voor een bedrijf om te weten waarin het zich onderscheidt. USP’s zijn de specifieke eigenschappen, voordelen of aspecten van het bedrijf die aantrekkelijk zijn voor klanten en hen overtuigen om voor dit bedrijf te kiezen in plaats van voor anderen. Door deze vraag te stellen, krijgen we inzicht in hoe het bedrijf zichzelf positioneert en waar het gelooft dat zijn kracht ligt.

Voorbeeld
Een USP kan variëren van hoogwaardige productkwaliteit en innovatieve technologie tot uitstekende klantenservice, snelle levering of milieuvriendelijke benaderingen. Het begrijpen van deze USP’s helpt niet alleen bij het identificeren van sterke punten, maar ook bij het communiceren van een duidelijke waardepropositie aan potentiële klanten.

Vraag 4: Hebben jullie momenteel een marketingstrategie om jullie bedrijfsdoelen te bereiken?

Uitleg
Een marketingstrategie is van vitaal belang om richting te geven aan de inspanningen van een bedrijf om zijn doelen te bereiken. Het laat zien hoe marketingtactieken en -initiatieven zijn afgestemd op de bredere doelstellingen van het bedrijf, zoals het vergroten van de omzet, het uitbreiden van marktaandeel, het verbeteren van de merkbekendheid of het betreden van nieuwe markten. Door te begrijpen of het bedrijf een duidelijke strategie heeft om zijn doelen te ondersteunen, kunnen we evalueren hoe goed het is gepositioneerd om succes te behalen.

Voorbeeld
Een marketingstrategie kan bestaan ​​uit specifieke doelstellingen, doelgroepsegmentatie, gekozen marketingkanalen, toewijzing van middelen en een tijdlijn voor implementatie. Als jullie bedrijf bijvoorbeeld een langetermijndoel heeft om zijn marktaandeel te vergroten, kan de strategie zich richten op het ontwikkelen van marketingcampagnes die gericht zijn op het aantrekken van nieuwe klanten en het behouden van bestaande klanten.

Vraag 5: Wat staat er op de poster wanneer jullie adverteren in een bushokje?

Uitleg
Deze vraag kan jullie helpen om goed na te denken over jullie kernboodschap, merkidentiteit, doelgroep en creatieve aanpak. Het kan helpen bij het scherper stellen van jullie marketingstrategie en het begrijpen van hoe jullie het bedrijf graag willen presenteren aan de buitenwereld.

Voorbeeld
Als een bedrijf zich profileert als een duurzame kledingwinkel, zou de poster kunnen worden ontworpen met afbeeldingen van milieuvriendelijke kledingstukken en een slogan die de nadruk legt op duurzaamheid.

Vraag 6: Wat is de intrinsieke motivatie achter jullie bedrijf en waarom bestaan jullie?

Uitleg
De intrinsieke motivatie van een bedrijf en de reden waarom het bestaat, vormen de kern van zijn identiteit en doel. Het begrijpen van deze motivatie is essentieel om te weten wat het bedrijf drijft, welke waarden het belangrijk vindt en hoe het zich onderscheidt van andere bedrijven. Dit helpt niet alleen bij het vormgeven van de bedrijfscultuur en -richting, maar ook bij het opbouwen van een authentiek en betekenisvol merk voor zowel interne als externe stakeholders.

Voorbeeld
Een bedrijf dat zich inzet voor duurzaamheid en het milieu kan worden gedreven door de intrinsieke motivatie om positieve verandering te bewerkstelligen voor de planeet. Deze diepgaande motivatie geeft betekenis aan het werk van een bedrijf en helpt te bepalen hoe het zijn activiteiten en beslissingen vormgeeft.

Vraag 7: Wat zijn de kernwaardes van het bedrijf?

Uitleg
Kernwaarden zijn de diepgewortelde overtuigingen en principes die de cultuur, het gedrag en de besluitvorming van een bedrijf sturen. Het begrijpen van deze kernwaarden is van cruciaal belang om te weten waar het bedrijf voor staat, hoe het opereert en wat het belangrijk vindt in zijn interacties met klanten, medewerkers en partners. Kernwaarden dienen als leidraad voor het handelen van het bedrijf en bepalen mede hoe het zich positioneert in de markt en hoe het merk wordt waargenomen.

Voorbeeld

Een bedrijf kan kernwaarden hebben, zoals:

 1. Innovatie;
 2. Integriteit;
 3. Samenwerking;
 4. Klantgerichtheid.

Deze waarden vormen dus de basis voor hoe het bedrijf nieuwe ideeën omarmt, ethisch handelt, teamwerk stimuleert en klantbehoeften centraal stelt. Door deze waarden na te leven, kan het bedrijf een sterke bedrijfscultuur bevorderen en een betrouwbaar en aantrekkelijk merk creëren voor zowel klanten als medewerkers.

Vraag 8: Straalt jullie merk uit wat het zou moeten uitstralen?

Uitleg
Het beeld dat jullie bedrijf projecteert, ook wel merkimago genoemd, is van groot belang voor hoe klanten, medewerkers en de markt als geheel jullie bedrijf waarnemen. Het merkimago omvat aspecten zoals visuele elementen (logo, kleuren, ontwerpen), communicatie (berichten, toon, taal), waarden en beloften. Het is essentieel dat het merkimago in lijn is met de beoogde identiteit, omdat dit de consistentie en geloofwaardigheid van het merk bevordert.

Voorbeeld
Als een bedrijf wil worden gezien als een innovatieve en toekomstgerichte speler in de industrie, maar zijn website en communicatie een verouderde uitstraling hebben, kan er verwarring ontstaan tussen het gewenste beeld en het daadwerkelijke imago.

Deze vraag helpt dus om te beoordelen of jullie bedrijf erin slaagt om de juiste indruk en boodschap over te brengen aan jullie doelgroep en of er eventuele discrepanties zijn die moeten worden aangepakt.

Vraag 9: Is jullie huisstijl consistent toegepast in alle communicatiemiddelen? Denk ook aan afbeeldingen, video’s en illustraties.

Uitleg
De huisstijl van een bedrijf omvat visuele elementen zoals het logo, kleurenpalet, typografie en algemene ontwerprichtlijnen. Een consistente toepassing van de huisstijl in alle aspecten van de communicatie, inclusief afbeeldingen, video’s en illustraties, draagt bij aan een samenhangende en professionele uitstraling. Dit zorgt ervoor dat het merk herkenbaar is voor klanten en andere belanghebbenden, ongeacht het medium of de context.

Voorbeeld
Als een bedrijf een huisstijl heeft met specifieke kleuren en typografie, maar deze worden niet consequent toegepast in marketingmateriaal, presentaties of sociale media, kan dit leiden tot verwarring en een minder professionele uitstraling. Deze vraag dus helpt om te beoordelen of jullie bedrijf erin slaagt om de visuele consistentie te handhaven en te waarborgen dat de merkidentiteit overal herkenbaar is.

Vraag 10: Als jullie nu meteen moeten antwoorden, zijn jullie dan tevreden met de huidige website? Ja of nee?

Uitleg
De tevredenheid met de huidige website is een belangrijke indicator van hoe goed de website aansluit bij de doelstellingen van het bedrijf en of het voldoet aan de verwachtingen van de klanten en gebruikers. Het beantwoorden van deze vraag met “ja” of “nee” geeft een eerste indruk van het algemene gevoel en de perceptie van jullie bedrijf over de website. Dit kan dienen als basis voor verdere discussie over mogelijke verbeteringen of veranderingen die nodig zijn.

Voorbeeld
Als jullie team “ja” antwoordt, geeft dit aan dat ze over het algemeen tevreden zijn met hoe hun website presteert en dat deze effectief aansluit bij hun behoeften en doelstellingen. Als ze “nee” antwoorden, kan dit aangeven dat er ruimte is voor verbetering of dat er specifieke pijnpunten zijn die moeten worden aangepakt.

Vraag 11: Wat is het hoofddoel van jullie website of webshop? En wordt dit bereikt met de huidige site?

Uitleg
Het bepalen van het hoofddoel van de website of webshop is van cruciaal belang, omdat het de richting en focus van de inhoud, het ontwerp en de functionaliteit bepaalt. Het stelt het bedrijf in staat om te evalueren of de website effectief is in het vervullen van dit doel. Door te vragen of dit doel wordt bereikt met de huidige site, kunnen we beoordelen of er eventuele hiaten zijn tussen de beoogde functionaliteit en de daadwerkelijke prestaties van de website.

Voorbeeld
Als het bedrijf aangeeft dat het hoofddoel van hun website is om online verkopen te stimuleren, kan dit worden geëvalueerd door te kijken naar het conversiepercentage en het aantal daadwerkelijke transacties via de site. Als het doel is om informatie te verstrekken aan klanten, kan worden onderzocht of de inhoud gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk is voor bezoekers.

Vraag 12: Bereikt jullie doelgroep nu gemakkelijk de juiste content binnen de website of shop?

Uitleg
Het is van cruciaal belang dat de doelgroep gemakkelijk de juiste informatie kan vinden op de website of webshop. Als bezoekers niet snel en efficiënt kunnen vinden wat ze zoeken, bestaat het risico dat ze gefrustreerd raken en de site verlaten. Dit kan leiden tot verlies van potentiële klanten en omzet. Daarom is het belangrijk dat jullie weten of de navigatie, zoekfunctionaliteit en organisatie van de inhoud van de website voldoen aan de verwachtingen van de doelgroep.

Voorbeeld
Stel dat een e-commerce website verschillende categorieën producten aanbiedt. Als de zoekfunctie niet goed werkt en klanten moeite hebben om de juiste categorie te vinden, kan dit leiden tot een slechte gebruikerservaring en verlies van potentiële verkopen. Als een bedrijf daarentegen merkt dat klanten gemakkelijk door de website kunnen navigeren en de gewenste producten snel kunnen vinden, is de kans groter dat bezoekers langer blijven en meer geneigd zijn om aankopen te doen.

Vraag 13: Welke functies zouden de website of webshop verbeteren?

Uitleg
Deze vraag helpt om de behoeften en verwachtingen van een doelgroep beter te begrijpen. Door te luisteren naar welke functies jullie bezoekers graag zouden willen zien, kunnen jullie de website of webshop aanpassen om aan deze wensen te voldoen. Dit kan leiden tot een verbeterde gebruikerservaring, hogere tevredenheid van de klanten en mogelijk zelfs tot een grotere betrokkenheid en conversie.

Voorbeeld
Stel dat een e-commerce webshop momenteel geen mobiele app heeft, maar merkt dat veel klanten mobiel winkelen. In dit geval kan het toevoegen van een mobiele app de winkelervaring aanzienlijk verbeteren en klanten in staat stellen om gemakkelijker en sneller aankopen te doen vanaf hun mobiele apparaten.

Vraag 14: Werkt jullie website samen met slimme systemen, zoals administratieve, CRM- of verkoopsoftware?

Uitleg
Moderne bedrijven maken steeds vaker gebruik van geavanceerde software en systemen om operationele efficiëntie te verbeteren. Integratie met administratieve, CRM- en verkoopsoftware kan bijdragen aan een naadloze informatiestroom tussen verschillende afdelingen en processen, wat resulteert in betere klantrelaties, beter geïnformeerde besluitvorming en meer gestroomlijnde workflows.

Voorbeeld
Als een bedrijf bijvoorbeeld een e-commerce website heeft, kan integratie met een CRM-systeem helpen om klantinformatie te centraliseren en bij te houden, bestelgeschiedenis te beheren en gepersonaliseerde marketingcampagnes te ontwikkelen. Integratie met administratieve software kan ook leiden tot een meer geautomatiseerde en nauwkeurige facturering, voorraadbeheer en boekhoudprocessen.

Vraag 15: Hoe ziet jullie ideale doelgroep eruit?

Uitleg
Het identificeren van een ideale doelgroep is van cruciaal belang voor effectieve marketing en communicatie. Het stelt een bedrijf in staat om de inspanningen te richten op de mensen die het meest waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in wat het aanbiedt. Hierdoor kunnen bedrijven gerichte boodschappen maken, kanalen kiezen die het meest relevant zijn en marketingbudgetten efficiënter toewijzen.

Voorbeeld
Als een bedrijf bijvoorbeeld luxe auto’s produceert, zou hun ideale doelgroep kunnen bestaan uit welgestelde individuen met een passie voor high-end voertuigen. Het bedrijf kan zich dan richten op marketingkanalen en boodschappen die aansluiten bij de interesses en levensstijl van dit specifieke marktsegment.

Vraag 16: Bereiken jullie momenteel de ideale doelgroep? Zo ja, via welke kanalen?

Uitleg
Het bereiken van de ideale doelgroep is van cruciaal belang voor het succes van een bedrijf. Het heeft weinig zin om geweldige producten of diensten aan te bieden als ze niet onder de aandacht komen van de juiste mensen. Door te begrijpen welke kanalen of methoden momenteel worden gebruikt om de ideale doelgroep te bereiken, kunnen jullie beoordelen of deze strategieën effectief zijn en waar eventuele aanpassingen nodig zijn.

Voorbeeld
Als een bedrijf zich richt op jonge professionals, kun je deze groep vaak het beste bereiken via social media. Deze groep is namelijk vaak actief op platforms zoals LinkedIn en Instagram. In dit geval kan het bedrijf besluiten om zijn inspanningen op deze kanalen te vergroten of om andere kanalen te verkennen die mogelijk nog beter aansluiten bij de doelgroep.

Vraag 17: Voldoet het aantal online leads en aankopen aan jullie verwachtingen?

Uitleg
Het genereren van online leads en aankopen is een cruciaal onderdeel van een succesvolle marketingstrategie. Het stelt het bedrijf in staat om nieuwe klanten aan te trekken en omzet te genereren. Door te onderzoeken of het huidige aantal leads en aankopen voldoet aan de verwachtingen, kan jullie bedrijf beoordelen of de huidige marketinginspanningen effectief zijn en waar er mogelijk ruimte is voor verbetering.

Voorbeeld
Stel dat een bedrijf een nieuwe e-commerce website heeft gelanceerd en verwachtte een gestage toename van het aantal online aankopen in de eerste zes maanden na de lancering. Als het aantal aankopen echter aanzienlijk lager is dan verwacht, kan dit duiden op mogelijke problemen met de website, marketingstrategie of het aankoopproces. Aan de andere kant, als het aantal aankopen de verwachtingen overtreft, kan dit een teken zijn van succesvolle marketingcampagnes.

Vraag 18: Op welke manier gebruiken jullie marketing om een sterke band met jullie klanten op te bouwen?

Uitleg
Het opbouwen van een sterke klantrelatie is cruciaal om loyaliteit te behouden en herhaalaankopen aan te moedigen. Marketing speelt hierbij een belangrijke rol, omdat het de mogelijkheid biedt om op een consistente en relevante manier met jullie klanten te communiceren. Door te achterhalen hoe jullie momenteel marketing inzetten voor de klantrelaties, kunnen jullie (of wij 😉) weten hoe doeltreffend deze manier is en waar eventueel ruimte is voor verbetering.

Voorbeeld

Marketing kan op vele manieren worden ingezet om de band met jullie klanten te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan:

 1. Gepersonaliseerde e-mails;
 2. Interactie met jullie klanten op social media;
 3. Evenementen;
 4. Beurzen;
 5. Exclusieve deals voor klanten;
 6. Gepersonaliseerde kortingscodes.

Door deze manier van marketing in te zetten, voelen klanten zich speciaal en gewaardeerd, wat een positieve merkperceptie bevordert en langdurige relaties stimuleert. Doen jullie dit goed? Dan kan dit het vertrouwen van klanten vergroten en hen aanmoedigen om terug te keren voor toekomstige aankopen.

Vraag 19: Welke communicatiemiddelen overwegen jullie nog in te zetten?

Uitleg
Communicatie is een sleutelfactor voor het succes van een bedrijf. Het gebruik van diverse communicatiemiddelen kan helpen om een breder publiek te bereiken en op verschillende manieren met hen te interageren. Door deze vraag in de groep te stellen, komen jullie misschien tot nieuwe communicatiemiddelen waar nog niet eerder over na is gedacht. Vervolgens kunnen jullie een inschatting maken of dit echt nodig is en relevant is voor klanten.

Voorbeeld
Stel jullie hebben een jonge doelgroep en maken nu goed gebruik van Instagram en Facebook om deze groep te bereiken. Dan zouden jullie TikTok kunnen gaan inzetten. Door gebruik te maken van Tiktok bereik je een nog breder publiek en vergroten jullie de betrokkenheid. Daarnaast blijven jullie innovatief en aantrekkelijk voor de doelgroep door te blijven experimenteren met nieuwe communicatiemiddelen.

Wist je dat wij ook op TikTok zitten? Volg ons: https://www.tiktok.com/@yourstyle_nl 😀.

Vraag 20: Hebben jullie concrete KPI's opgesteld voor jullie marketinginspanningen?

Uitleg
Key Performance Indicators (KPI’s) zijn meetbare doelen die het succes van marketinginspanningen kwantificeren. Ze bieden een duidelijke manier om de vooruitgang te volgen en te beoordelen of marketingactiviteiten de gewenste resultaten opleveren. Het hebben van concrete KPI’s stelt jullie in staat om de prestaties van marketingcampagnes te analyseren en indien nodig aanpassingen te doen om de doelstellingen te bereiken.

Voorbeeld

Er zijn eindeloos veel KPI’s waar een bedrijf uit kan kiezen. We geven een aantal voorbeelden:

 1. De groei van het aantal klanten;
 2. Het conversiepercentage;
 3. Het bezoekers in de winkel;
 4. Het aantal unieke websitebezoekers;
 5. Het aantal bezoeken per kanaal;
 6. De kosten per lead;
 7. Het aantal orders per medewerker;
 8. De gemiddelde aankoopwaarde.

De keuze van KPI’s hangt af van de specifieke doelen en strategieën van jullie bedrijf. Het is dus belangrijk om KPI’s te selecteren die nauw verbonden zijn met de gewenste resultaten en makkelijk te meten zijn.

Vraag 21: Maken jullie momenteel de behaalde resultaten inzichtelijk? Zo ja, op welke manier?

Uitleg
Key Performance Indicators (KPI’s) zijn meetbare doelen die het succes van marketinginspanningen kwantificeren. Ze bieden een duidelijke manier om de vooruitgang te volgen en te beoordelen of marketingactiviteiten de gewenste resultaten opleveren. Het hebben van concrete KPI’s stelt jullie in staat om de prestaties van marketingcampagnes te analyseren en indien nodig aanpassingen te doen om de doelstellingen te bereiken.

Voorbeeld
Als het bedrijf bijvoorbeeld Google Analytics gebruikt, kan het inzicht krijgen in statistieken zoals websiteverkeer, conversieratio’s en bouncepercentages. Dit kan maandelijks of per kwartaal worden gerapporteerd aan het management of het marketingteam. Het bedrijf kan ook dashboards gebruiken om de belangrijkste KPI’s visueel weer te geven en zo de voortgang te volgen. En toevallig kunnen wij die voor jullie bouwen (😉).

Vraag 22: Wat zouden jullie willen verbeteren aan de huidige resultaten en wanneer beschouwen jullie het als succesvol?

Uitleg
Het identificeren van gebieden voor verbetering in de huidige resultaten is essentieel om een continue groei en optimalisatie te stimuleren. Het stelt het bedrijf in staat om strategieën en actieplannen te ontwikkelen om eventuele zwakke punten aan te pakken en om doelen te bereiken die momenteel nog niet zijn gerealiseerd. Door duidelijke criteria voor succes vast te stellen, kunnen jullie ook bepalen wanneer het tevreden is met de resultaten en wanneer er sprake is van succes.

Voorbeeld
Als het bedrijf bijvoorbeeld streeft naar een hogere conversieratio op de website, kan het overwegen om verbeteringen aan de call-to-action knoppen en landingspagina’s door te voeren. Het kan ook KPI’s definiëren, zoals een conversieratio van 10%, die als succesvol worden beschouwd. Als deze ratio wordt bereikt, wordt het als een succes beschouwd en kunnen verdere optimalisatiestrategieën worden overwogen.

Vraag 23: Verzamelen jullie al feedback van jullie klanten? Zo ja, wat doen jullie met deze feedback?

Uitleg
Het verzamelen van feedback van klanten is van cruciaal belang om te begrijpen hoe het bedrijf wordt waargenomen en om potentiële verbeterpunten te identificeren. Het stelt het bedrijf in staat om te leren van de ervaringen en meningen van klanten en om hun behoeften en verwachtingen beter te begrijpen. Door te vragen wat jullie momenteel doen met de feedback, kunnen jullie beoordelen of het bedrijf proactief bezig is met het verbeteren van zijn producten en diensten op basis van klantinzichten.

Voorbeeld
Als het bedrijf bijvoorbeeld regelmatig enquêtes of klanttevredenheidsonderzoeken uitvoert, kan het waardevolle feedback verzamelen over wat klanten waarderen en waar ze mogelijk ontevreden over zijn. Als reactie hierop kan het bedrijf aanpassingen doorvoeren in zijn aanbod, klantenservice of processen om de klanttevredenheid te verhogen. Het actief reageren op klantfeedback kan leiden tot positieve veranderingen die de klantloyaliteit versterken en het bedrijfsimago verbeteren.

Kan ik je ergens mee helpen?
1